ПРВА ПОМОЋ

Курсеви  за  грађане ( ученике )

Сваке године преко 250 ученика основних и средњих школа заврши основне курсеве прве помоћи. Ови курсеви део су програма Црвеног крста Параћин. Курсеви трају од 12 – 40 часова а обављају их обучени волонтери Црвеног крста Параћин.
Од најбољих појединаца у школама формирају се екипе прве помоћи које пролазе додатну практичну обуку, након тога организује се такмичење екипа Подмладкара и Омладине ЦК на општинском такмичењу, које се по правилу организује у  другој  половини  маја  месеца.
Уколико желите да прођете један од ових курсева контактирајте нас.

Комерцијални курсеви

На основу Закона о Црвеном крсту Србије и јавним овлашћењима добијеним од Државе Србије,  Црвени крст Параћин  је од 2009. године почео  да се бави пружањем услуга комерцијалних курсева прве помоћи за раднике и запослене у предузећима.
Курсеви се одржавају у просторијама Црвеног крста Параћин или просторијама предузећа и компанија којима се услуга пружа. Трају 12 или 20 часова ( зависно од потребе фирме) а држе их сертификовани  предавачи и инструктори прве помоћи Црвеног крста Параћин.
Курсеви се држе у групама од 5 – 15 полазника и трају 2 - 3 дана. Цена се формира по полазнику а предавања су практично теоретског карактера.

Нека од правних  лица које су обучиле своје запослене у Црвеном крсту Параћин :
 Министарство одбране РС,  ( обука војника на цивилном служењу војног рока ),
Еуро  гас  Србија  ПЈ  Еуро  Гас  Бачка Топола,
АД   “Бахус”  Параћин,
ДОО  “Идеа”  Београд, ( за пословне објекте у Параћин и Јагодину ),
Пословни  систем  “Михајловић”,
ДОО  “Бата  стил”  Плана,
ДОО  “Пионир”  Параћин,
АД  “Спектар  инвест”  Параћин,
СЗТУР  “Млин”  Бусиловац,
ДОО  “Рофиx”  Поповац,
ДОО   “Полет”   Параћин,
ДОО   “Лосос”  Параћин,
ДОО   “Матијевић”  Нови Сад (  продајни  објекти  у   Параћин и  Ћуприју ),
СТР   “Кара|ор|ево  брдо” Параћин,
СТР   “Фреш“  Параћин...

Детаљнији програм едукације

Црвени крст Параћин је кадровски, просторно и материјално-технички спреман за обуку возача на основу Закона о безбедности у саобраћају.

Пријатељи сајта

  http://www.paracin.rs/
  http://
  http://
  http://
  http://
  http://
  http://