Квиз- Шта знаш о здрављу

 

   

Ова активност у основи има за задатак да унапреди знања и вештине у делу очувања здравља, повећа вештину комуницирања међу младима као и да допринесе да млади одрастају у хуманијој, толерантнијој и здравијој средини. Недостатак финансијских средстава је врло често ограничавајући фактор за још шире ангажовање Црвеног крста Параћин на овим питањима.С обзиром да смо и до сада постизали добре резултате у овим областима, определили смо се да покренемо још једну активност, едукативно-забавно такмичарског карактера, у форми Квиза, за екипе - оделења ученика шестог разреда свих основних школа са територије општине Параћин. Како и сам назив Квиза говори такмичење би се састојало и три главне области и то:

 1. Представљање екипа оделења пригодним програмом, чија је порука везана за очување и заштиту здравља и штетном утицају конзумирања цигарета, алкохола и дрога.
2. Квиз знања ''Научили смо о здрављу'' које би се састојало из три области:
    а) Тајне одрастања,
    б) Хигијеном до здравља
    ц) Од радозналости до зависности
    д) Научили смо о Црвеном крсту
3. Забавних игара за такмичаре и публику
   а) склопи изреку о здрављу од испреметаних речи,
   б) склопи слику од датих делова
У  основнвним школама уцествује око 30/так оделења шестог разреда и свако оделење  има своју екипу, састављену од 6 чланова, па  тако у такмичењу учествује око 200 такмичара. Само такмичење  се изводити по систему елиминације и то од школског до финалног. Такмичења  се одвија у школским свечаним салама и холовима уз присуство осталих ученика из оделења која се такмиче (навијача) и заинтересованог наставног особља. На тај начин се у укупну активност  укључи  преко 1000 ученика, наставника и родитеља.
Сигурни смо да  оваквим начином рада, кроз игру и забаву, такмичари и гледаоци Квиза много више науче како о здрављу и хигијени тако и о штетности дувана, дрога и алкохола, али и о Црвеном крсту, него ако би се радила класична предавања из ових области.
За свој труд,  припрему и учешће на Квизу сви  такмичари су награђени пригодним наградама, које  се идући ка финалном сусрету повећавају и квалитативно и квантитативно.
Екипе финалисти  поред осталих награда, по правилу, добијају и бесплатан излет до неког од туристичким места у Србији.
Систем такмичења, редослед такмичарских дисциплина и остале пропозиције одредјују се посебним Правилником који добијају све такмичарске екипе. Поред Правилника све екипе добијају и материјал за учење за сваку такмичарску дисциплину понаособ, укупног обима преко 45 страница куцаног текста.
Материјал  припремају сарадници Црвеног крста - здравствени радници Здравственог центра ''Параћин''.
Реализацијом ове активности значајно се повећава обухват едуковане ученичке популације о наркоманији и здрављу уопште, а са већим присуством у школама здравствених радника активиста и сарадника Црвеног крста, са школама се  успоставља још теснија сарадња у раду на овим и другим активностима, а код просветних радника, ученика и родитеља рад здравствене службе је још више вреднован.
Активности на реализацији Квиз такмичења  одвија  се, по правилу у периоду од 1. септембра и траје  до 20. децембра.
Општи циљ активности је ''Упознавање ученичке популације о начинима чувања и унапређења здравља као и о великој штетности по здравље људи који конзумирају цигарете, дроге и алкохол'' 

 

Пријатељи сајта

  http://www.paracin.rs/
  http://
  http://
  http://
  http://
  http://
  http://