Народна кухиња


 

   Општина Параћин је једна од  првих општина у Србији која је покренула реализацију овог Програма. Истовремено Параћин је једна од петнаестак општина у овом делу  Србије, која већ више од 15/так година није прекидала са реализацијом овог изузетно  важног  Програма.
Број корисника се кретао од 150 до 1.200 . Корисници су лица у стаwу материјално - финансијске потребе који су остварили право на МОП као и пензионери са ниским пензијама који живе сами без мла|их у породици.
Тренутно, Црвени крст Параћин има преко 650 захтева за коришћеwе Народне кухиwе. Процеwујемо да је тај број двоструко већи, ако се узму у обзир и потребе сеоскох домаћинстава. Поред  корисника МОП/а, пензионера са ниским примаwима, избеглих, прогнаних и расеqених лица све је више и незапослених лица која траже услуге Народне кухиње.
 Скупштина општине Параћин више од 15 година финансира трошкове припремаwа хране. Многобројни међународни ( Међународни комитет ЦК, ЕЦХО, Међународна федерација  ЦК и ЦПМ, Немачки, Норвешки, Италијански ЦК ) и локални донатори ( Пословни систем Михајловић,  Интеса банка, Пекара  – Нај Стрижанац, ЗИПП, ГП Марко Тодоровић, Ефикс...) пмогали су рад Народне кухиње.
У 2010. години поред редовних средстава СО Параћин, извесна је помоћ  Владе Републике Србије у материјалном смислу - четири месеца. Осам месеци тренутно нема обезбеђене континуиране материјалне донације.
Месечно просечно  планирани број корисника топлог оброка је  483.  У зимском периоду број корисника ће се кретати   до 500 а у летњем периоду  до 450 корисника. Планирана просечна цена топлог оброка биће  око 65,00 динара, од чега на хлеб иде  15,00 динара, за намирнице планира    се  око  35,00 динара  и  око 15.00 динара  трошкови  припремања   оброка.
Сваком кориснику припада 1 / 2 литра куваног оброка и 1/ 2 векме хлеба. За 127.512 оброка, колико треба произвести у 2010. години, потребно је обезбедити минимално око 8.300.000,оо динара.
ОБЕЛЕЖАВАЊЕ СВЕТСКОГ ДАНА БОРБЕ ПРОТИВ ГЛАДИ, За лица  у стању социјалне потребе на селу, припремиће се око 400 ЛАНЧ  ПАКЕТА. Цена ланч пакета  биће око  500,00 динара. Укупна вредност ланч пакета износиће око 200.000,оо динара.
За око 500 корисника НК обезбедиће се такозвани ”комерцијални”- месом и воћем обогаћени оброк, ( разлика у цени редовног и овог оброка је око 40,00 динара, па је потребно укупно око 20.000,00 динара ). Укупна, додатна вредност за обележавање Светског дана борбе против  глади  износиће  око   220.000,00 динара.
ЛАНЧ  ПАКЕТИ, биће дистрибуирани током целе године ( Светски дан ЦК, Светски дан ТБЦ, Светски дан старих... ) за кориснике Народне кухиње ( око 450 ) и лица у стаwу социјалне потребе у  сеоским   МЗ (за око 450 лица).  Црвени крст Параћин ће  у оквиру Методологије и критријумима ЦК Србије за вредновање активности Организација ЦК поделити током  године око 2.000 пакета  у вредности  преко  500.000,00 динара.
Укупна  ( минимална ) цена,  Пројекта  Народне  кухиње, износи–око  9.000.000,00  динара

Црвеном  крсту  Параћин  ДАНАС је  неопходно :
БРАШНО, УЉЕ, ПАСУЉ, КУПУС, КРОМПИР...
МЕСО,  МЕСНЕ  ПРЕРАЂЕВИНЕ...
СРЕДСТВА   ЗА  ХИГИЈЕНУ ...

Пријатељи сајта

  http://www.paracin.rs/
  http://
  http://
  http://
  http://
  http://
  http://