<h4&g

Дифузија

  Дифузија ме|ународног хуманитарног права и основних принципа ме|ународног покрета је статутом ме|ународног покрета предви|ена као обавеза сваког националног друштва. Црвеном крсту Србије, као помоћном органу надлежних власти у хуманитарној области, поверена је обавеза и овлашћење да шшири знање о ме|ународном хуманитарном праву.
У том смислу, дифузија о Основним принципима Црвеног крста и Мећународног хуманитарног права заузима значајно место у раду Црвеног крста Параћин

Следећи глобалну стратегију Националног друштва у овој области,    Црвени крст  Параћин  своје активности усмерава у  следећим  правцима:
Интензивирање рада према свим узрасним категоријама чланства, према професијама које имају интерес и где Црвени крст Параћин има интерес да се ангажује и уопштено према широј јавности преко средстава јавног информисања;
Настојање да се Црвени крст Параћин додатно технички опрема како  би квалитетно реализовао своју функцију;
Едукација нових дифузера, дообука и праћење рада дифузера на терену  са циљем освежавања знања и иницирања интензивнијих активности;
Активно  учествовање  у  кампањи  за  заштиту  знака  Црвеног  крста;
Пре почетка свих врста програмских  активности, организовати едукацију  о  Основним принципима ЦК, начину  организовања ЦК  и основном садржају програмских активности;
Организовање семинара за Омладинско теренску јединицу са циљјем ширења знања о Дифузији ме|у младима и оспособљавање младих дифузера  за  вршњачку   едукацију;
Организовање школе подмладка ЦК;
Организовање школе Омладине ЦК;
Организовање  обуке  за  младе  дифузере  о вештинама  комуникације.

 

Пријатељи сајта

  http://www.paracin.rs/
  http://
  http://
  http://
  http://
  http://
  http://