КЉУЧНЕ  ОБЛАСТИ  РАДА :

1.СОЦИЈАЛНА   ДЕЛАТНОСТ
Програм - Народна  кухиња,
Програм - Бриге о старима
Акција  - “Један пакетић - много љубави” 
Акција - „За сунчану јесен живота” и „Радни викенд на селу”
Акција - “ Недеља  солидарности”
Фонд - „За помоћ  деци  и  образовним  установама”
Пројекат - “Подршка  ромској  децу   у  образовању “
Пројекат  -– „Помоћ  младим  људима  са  хендикепом”
Пројекат - „ Промоција  хуманих  вредности” 

2.ЗДРАВСТВЕНО -  ПРЕВЕНТИВНА  ДЕЛАТНОСТ
Пројекат –  „Здрави  стилови  живота”
Акција  -  „Школа  здравља  ЦК”
Обележавање  - Светског  дана здравља - 7 .април
Обележавање  - Светског  дана борбе против ТБЦ –  24 . март
Обележавање  - Свестског   дана  борбе  против  ХИВ/а – 01. децембар

3.ПРВА  ПОМОЋ  И  РЕАЛИСТИЧНИ  ПРИКАЗ   ПОВРЕДА,  СТАЊА  И  ОБОЉЕЊА
Обука  деце  и  омладине  ( по  Закону  о  Црвеном крсту Србије )
Обука запослених  ( по  Закону  о  безбедности  на  раду )
Обука  возача  ( по Закону о безбедности у саобраћају )
Обука лица на цивилној служби ...
Обука екипа  прве  помоћи
Обука шминкера и маркираната

4.ПРОМОЦИЈА  И  ОМАСОВЉЕЊЕ  ДАВАЛАШТВА  КРВИ
Организовање  и  поспешивање рада Друштва добровољних давалаца крви,
Организовање  и  поспешивање  рада  Клуба 25 ( Клуб  младих  ДДК )
Акције  ДДК
Ликовни  и  литерарни  конкурс – „Крв  живот  значи”
Признања  ДДК
Обележавање  Националног  и  Светског  дана  ДДК ( 11. мај и 14. јун )

5.ПОДМЛАДАК  И   ОМЛАДИНА
Квиз –-  “Шта  знаш  о  ЦК  и  здрављу” 
Омладинско  теренска  јединица 
Трка - За  срећније  детињство 
Акција - Заштитимо  децу  у  саобраћају

6.ДИФУЗИЈА

7.ДЕЛОВАЊЕ  У  НЕСРЕЋАМА

8.ОРГАНИЗАЦИЈА  И  РАЗВОЈ

9.СЛУЖБА ТРАЖЕЊА

10.МЕЂУНАРОДНА  САРАДЊА


 

Пријатељи сајта

  http://www.paracin.rs/
  http://
  http://
  http://
  http://
  http://
  http://