Чланство

Чланство  у   Црвеном  крсту   је  добровољно.
Црвени крст је отворен за чланство и волонтере 
без разлика у погледу порекла,  расе,  националности, 
година,  пола,  религије  или  политичког  опредељења.
Свако  физичко лице старије од 18 година  које  признаје Статут и 
       Основне  принципе на  којима  делује  Црвени крст  Параћин  и плаћа  чланарину,
 може  постати  члан Црвеног крста.
Својство члана Црвеног крста Србије стиче се потписивањем приступнице,
увођењем  у  евиденцију  у  Црвеном  крсту  Параћини  и
 уплатом  чланарине

 

Пријатељи сајта

  http://www.paracin.rs/
  http://
  http://
  http://
  http://
  http://
  http://
   
Generated with CodeCharge Studio.